Tag: کتاب و کتابخوانی

به مناسب آغاز سی و پنجمین دوره نمایشگاه کتاب تهران این روزها شاید کمتر کارفرمایی را بتوانیم پیدا کنیم که دلبستگی به کلمات، نوشته‌ها و خواندن داشته باشد، آن هم کجا؟! در یک بنگاه اقتصادی که وقتی اسم و زمینه فعالیتش را بشنویم آخرین چیزی که به ذهنمان خطور کند داشتن دغدغه مطالعه از سوی