کسب و کارهای هلدینگ

خودروسازی

هلدینگ راز حضور خود را در صنعت خودروسازی به منظور تکمیل زنجیره ارزش هلدینگ، در سال 95 با مشارکت در خرید سهام مدیریت گروه خودروسازی بهمن به تحقق رساند.

قطعات خودرو

هلدینگ راز به عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در صنعت قطعه سازی خودرو در کشور، با استفاده از دانش و تکنولوژی موجود در شرکت های زیرمجموعه، همگام با تامین نیاز داخل صنعت خودروسازی در ایران و با تکیه بر توسعه همکاری های بین المللی خود در راستای توسعه بازارهای صادراتی نیز فعالیت می نماید.

نفت و گاز

سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز به سبب پتانسیل بالای کشور در این حوزه ،در برنامه ریزی استراتژی هلدینگ راز قرار گرفته است.

سایر حوزه های کسب و کار

هلدینگ راز علاوه بر فعالیت در حوزه های خودروسازی ،قطعات خودرو و نفت وگاز، در حوزه های عام المنفعه ، بازرگانی ، کامپاندینگ ، آب معدنی و .. فعالیت های گسترده ای طی چند سال گذشته داشته است.

گواهی نامه ها

استانداردهای مختلف ISO 27001،ISO 10015 ، ISO 14000،OHSAS 18001 ، گریدA+  سازه گستر و… توسط مجموعه های هلدینگ راز متناسب با فعالیت آنها از معتبرترین مراکز اخذ گردیده است.

مشتریان