Tag: همایش تخصصی

نشست ­خبری با عنوان همایش تخصصی ساخت و فناوری قطعات سیستم سوخت­ رسانی و پلیمری خودرو هلدینگ رایزکو روز یکشنبه 19 آبان 98 در محل سالن مروارید نمایشگاه بین­ المللی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه­ های خودرو تهران با حضور تعدادی از دانشجویان مرکز نوآوری و دانشکده مکانیک دانشگاه تهران، دانشکده مکانیک