Tag: هفته درختکاری

به مناسبت هفته درختکاری از سوی خیریه راز انجام شد. خیریه راز در شهرک صفادشت به کاشت 20 اصله نهال در هفته درختکاری سال 96 اقدام کرد.مدیریت این خیریه که همواره دغدغه محیط زیست و حمایت از این حوزه را دارد قول کاشت  21 هزار اصله نهال دیگر پس از تعطیلات نوروز 97 را داد.