Tag: نمایشگاه بین المللی

هلدینگ رایزکو به همراه شرکت­های زیرمجموعه خود با توجه به ضرورت داخلی­ سازی در چهاردهمین نمایشگاه بین­ المللی قطعات، لوازم و مجموعه­ های خودرو تهران حضور یافت. شرکت­­های اورندپیشرو، اتحادیه ­نوین، جنرال­ کب­ پارس، پارت­ پلاستیک­ خراسان، هوراند پلاستیک و پرتو فرازان آویژه کیمیا از جمله زیرمجموعه­ های هلدینگ رایزکو هستند که در این نمایشگاه