Tag: مخازن سوخت مایع خودرو
کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان

شرکت اورند پیشرو، در سال جهش تولید و روز جهانی استاندارد(مهر ماه99) موفق به کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان در صنعت خودرو و نیرو محرکه برای فرآورده مخازن سوخت مایع خودروها، گردید. کسب این موفقیت ارزشمند را به خانواده توانمند هلدینگ رایزکو ، تبریک عرض می نماییم.