Tag: سبک های فرزندپروری
اولین نشست سبک های فرزندپروری با رویکرد توانمندسازی کودکان

قسمت اعظم توانمندسازی ما و کسب موفقیت در آینده شغلی مان از خانواده شروع خواهد شد و سپس در مدرسه، دانشگاه و محیط کار شکل واقعی خود را خواهد یافت. بدین منظور نشستی با صاحبان دانش و تجربه برنامه ریزی شده است که به این امر مهم پرداخته شود. توجه به ریشه موانع و مشکلات