Tag: دی دی واتر

کمپین یک نفس یک زندگی که با حمایت عده ای از ورزشکاران و هنرمندان شروع به حرکت کرده، حالا به پشتوانه مردم به راه خود ادامه می دهد.این کمپین برای آگاهی و اطلاع رسانی کار شرکت مهر آب بهشت (دی دی واتر) راه اندازی شده که به صورت کلی به کار خیر در سه حوزه