Tag: دکتر حمیدرضا صمدی

در حکایت‌ها، خوانده بودم که روزی، اسیری را نزد سلطانی می‌آورند تا جان‌اش بگیرند. اسیر که دست‌اش از همه‌جا کوتاه مانده بود، شروع کرد به دشنام گفتن. سلطان که زبان اسیر را نمی‌دانست، از وزیری پرسید که این مرد، چه می‌گوید. وزیر، گفت آیه‌ای از قرآن کریم را یادآوری می‌کند که توصیه کرده است، نیکوکاران

آموزشگاه خیریه نیکوکاران راز افتتاح شد

آموزشگاه خیریه نیکوکاران راز در ۲۱مین روز از ۴۲مین سال پیروزی انقلاب  در منطقه مسکن مهر صفادشت افتتاح شد. دکتر حمیدرضا صمدی رییس هیات مدیره هلدینگ رایزکو افتتاح این مکان مقدس را به دستان فرزند برومندش جناب آقای مهندس احمدرضا صمدی مدیرعامل محترم هلدینگ رایزکو و آینده‌ساز این مجموعه سپرد. دکتر صمدی در میان جمع