Tag: خودروی ایرانی تارا
افتتاح خطوط تولید باک پلیمری خودروی تارا و نوار آب بندی دینامیک در کارخانجات زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز «رایزکو»

خطوط تولید باک پلیمری خودروی ایرانی تارا از محصولات جدید گروه صنعتی ایران خودرو در یکی از کارخانجات هلدینگ رایزکو با حضور معاون وزیر صمت، مدیرعامل ایران خودرو و رییس هیئت مدیره رایزکو افتتاح شد. در این مراسم محسن صالحی نیا، معاون وزیر صمت با تقدیر از تلاش تولیدکنندگان داخلی برای کاهش وابستگی به قطعات