Tag: خادمین حرم

ورود کاروان زیر سایه خورشید، خادمان بارگاه امام هشتم به همراه پرچم متبرک بارگاه رضوی به مجموعه بزرگ هلدینگ رایزکو با حضور حاج آقا صمدی پدر ارجمند و بزرگوار دکتر حمید رضا صمدی رئیس هیئت مدیره هلدینگ رایزکو  و احمد رضا صمدی مدیر عامل هلدینگ رایزکو صورت پذیرفت. توزیع نذر نمک متبرک و زیارت پرچم