Tag: جوینت ونچر

همکاری بین دو شرکت بزرگ فرانسوی و ایرانی خودرو محقق شد قرارداد نهایی جوینت ونچر نووارس و رایزکو در روزهای پایانی سال 1396 امضا شد.این جوینت ونچر در سال 97 فعالیت خود را به صورت رسمی در ایران آغاز می کند. در اوایل اسفندماه سال 1395 تفاهم نامه اولیه سرمایه گذاری مشترک (تاسیس جوینت ونچر)