Tag: تولد

8 سال پیش در چنین روزی شرکت هلدینگ سرمایه گذاری راز با شعار (فردایی مطمئن تر) فعالیت خود را آغاز نمود ، 17 مهر ماه سالروز تشکیل شرکت هلدینگ رایزکو را بر تمامی پرسنل شرکت رایزکو و گروه تبریک عرض می نماییم.