Tag: اول مهر

مهرورزی درآستانه مهر هرساله درروزهای پایانی فصل تابستان،کوچه و خیابانها مملو از پدرو مادرانی می شود که می خواهند با خرید مایحتاج برای فرزندانشان، آنها را با بهترین شرایط آماده تحصیل کرده و روانه مدرسه کنند. در میان این همه تب و تاب خریدی که بر بازارها و مغازه ها حاکم است، چیزی که بیشتر