کسب گرید A شرکت ساپکو توسط شرکت جنرال کب پارس
کسب گرید A شرکت ساپکو توسط شرکت جنرال کب پارس

شرکت جنرال کب پارس موفق به کسب گرید A ارزیابی جامع پویای شرکت ساپکو شد.

این شرکت بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در حوزه‌های کیفیت، لجستیک، طراحی مهندسی و ساخت و خودکفایی در انطباق با ارزیابی مدل انطباق پویا، گرید A در گروه تامین‌کنندگان شرکت ساپکو را دریافت کرد.

جنرال کب پارس دومین شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ رایزکو است که پس از شرکت اورند‌پیشرو موفق به کسب این گرید شده است و با توجه به رویکرد هلدینگ رایزکو در حوزه ارائه محصول با کیفیت، کسب این عنوان در دستور کار سایر شرکت‌های قطعه ساز زیرمجموعه این هلدینگ قرار دارد.