به مناسبت هفته درختکاری از سوی خیریه راز انجام شد.

خیریه راز در شهرک صفادشت به کاشت 20 اصله نهال در هفته درختکاری سال 96 اقدام کرد.مدیریت این خیریه که همواره دغدغه محیط زیست و حمایت از این حوزه را دارد قول کاشت  21 هزار اصله نهال دیگر پس از تعطیلات نوروز 97 را داد.

سپیده رحیمیان مدیریت عامل خیریه راز در حاشیه این مراسم گفت: همه ما سعی می کنیم در زندگی کار خیر انجام دهیم و تا می توانیم از نیازمندان دستگیری کنیم اما این یک امر مقطعی است و نمی تواند هدف نهایی ما از مسئولیت های اجتماعی را محقق کند.رحیمیان افزود: ما وظیفه خود می دانیم که این رویه را تغییر دهیم و این مسئولیت را به عنوان امر روزمره خود بدانیم،اصولا به همین خاطر خیریه راز  را  راه اندازی کردیم.

مدیرعامل خیریه راز در پایان تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قدمی خیر در راه حمایت از محیط زیست و فضای سبز برداریم و به اهداف مسئولیت اجتماعی خود در این راه جامه عمل بپوشانیم .