ورود کاروان زیر سایه خورشید، خادمان بارگاه امام هشتم به همراه پرچم متبرک بارگاه رضوی به مجموعه بزرگ هلدینگ رایزکو با حضور حاج آقا صمدی پدر ارجمند و بزرگوار دکتر حمید رضا صمدی رئیس هیئت مدیره هلدینگ رایزکو  و احمد رضا صمدی مدیر عامل هلدینگ رایزکو صورت پذیرفت.

توزیع نذر نمک متبرک و زیارت پرچم از برنامه هایی بود که همزمان با اجرای چاوش خوانی در سالن مجموعه با شور و حال زیبا برگزار گردید.