به مناسبت عید سعید فطر، موسسه خیریه راز ، با حمایت شرکت مهراب بهشت اقدام به تهیه و توزیع  1000 بسته حمایتی تحت عنوان “جهاد بی انتها” و شعار “یک نگاه خدا جویانه، 1000 دست عاشقانه، 1000 مسیر عارفانه، 1000 هدیه خداپسندانه”،  نمود،  که این بسته ها در تاریخ 99/03/03 بین نیازمندان روستاهای اطراف شهرستان نیر توزیع شد.

مهندس ابراهیمی ، فرماندار شهرستان نیر که در این مراسم حضور داشتند نیز ضمن برشماری توجه خدمات قابل توجه موسسه خیریه راز  شرکت مهرآب بهشت بر زندگی مردم منطقه نیر ، اظهار امیدواری کردند تا این کمکها بتواند گوشه ای از مشکلات نیازمندان منطقه را رفع کند. در ادامه نیز بسته های تهیه شده بین نیازمندان مناطق مختلف شهرستان نیر توزیع شد.