جناب آقای دکتر صمدی ریاست هیات مدیره هلدینگ رایزکو در نشستی که به مناسبت روز کار و کارگر در مجموعه نژاد فلاح کرج برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت روز کارگر و روز معلم در شروع سخنان خود از تمامی معلمان و کارگران تجلیل و تشکر به عمل آورده و اشاره داشتند در شروع فعالیت خود زیر بنای شرکت بر دو اصل پایه گذاری شد که عبارتند از: سرعت عمل و دیگری تعلق سازمانی که تا امروز بر این اصول استوار بوده است. ایشان اشاره داشتند تمام پرسنلی که اول نام ایران و سپس بقای سازمانی برای آنها ارزشمند است می­بایست برای این اصول مهم همت گمارده و تعهدات اخلاقی و سازمانی خود را به نحو احسن به سرانجام برسانند.
وی افزود: انتقال اطلاعات از نسلی به نسل دیگر در راستای تعامل تجارب بسیار پر اهمیت بوده و بر آن تأکید و اشاره داشتند، تجربیاتی که طی سالیان به دست آمده حاصل پیروزی ها و شکستهای توامان بوده است.
در انتها ایشان برنامه های توسعه ای سازمان در سال جاری را تشریح نمودند .