اولین نشست سبک های فرزندپروری با رویکرد توانمندسازی کودکان
اولین نشست سبک های فرزندپروری با رویکرد توانمندسازی کودکان

قسمت اعظم توانمندسازی ما و کسب موفقیت در آینده شغلی مان از خانواده شروع خواهد شد و سپس در مدرسه، دانشگاه و محیط کار شکل واقعی خود را خواهد یافت. بدین منظور نشستی با صاحبان دانش و تجربه برنامه ریزی شده است که به این امر مهم پرداخته شود. توجه به ریشه موانع و مشکلات در بستر مهم ترین نهاد تربیتی یعنی خانواده بهترین روش برای شناسایی و حل مسایل خواهد بود.

موسسه خیریه نیکوکاران راز با حمایت هلدینگ رایزکو و همکاری شهرداری صفادشت، اولین نشست سبک های فرزندپروری با رویکرد توانمند سازی کودکان با سخنرانی سرکار خانم دکتر رباب خوشبویی برگزار می کند.

اولین نشست سبک های فرزندپروری با رویکرد توانمندسازی کودکان