در پی وقوع سیل و آزرده شدن عده زیادی از هموطنانمان، شرکت اورند پیشرو، پیشرو در امر خیرخواهانه اقدام به ارسال اقلام ضروری به این مناطق نموده است.