دومین جشنواره ملی حاتم

با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و سایر ارکان نظام و با محوریت بررسی توانمندی‌های بالقوه و بالفعل صنعت و اقتصاد کشور در روز سه‌شنبه  8بهمن برگزار شد.

این رویداد کشوری با حضور محمد شریعتمدار وزیر رفاه، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان نظام و مدیران برندهای برتر اقتصادی از 31 استان کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

از برگزیدگانی که اجرای پروژه‌های شاخص ملی، طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی موفق، فعالیت‌های تحقیقی و توسعه شاخص و نیز ایجاد ارزش‌افزوده از طریق تولید و خدمات توسط ایشان مدارک مثبته پس از تائید کمیته علمی احراز گردد در قالب اعطای نشان ملی حاتم در سه محور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدردانی به عمل آمد.

از گروه رایزکو شرکت جنرال کب پارس موفق به کسب تندیس جشنواره حاتم گردید.