درتاریخ شنبه  بیست و یکم دی ماه، مراسمی تحت عنوان گردهمایی زنجیره تامین محصول جدید سایپا در پژوهشگاه نفت برگزار گردید. در این مراسم که  مدیر عامل و اعضا هیات مدیره گروه صنعتی سایپا، هیات مدیره بانک سپه و مدیران عامل شرکت‌های گروه سایپا حضور داشتند یکی از برگزیدگان زنجیره تامین کنندگان محصول جدید سایپا خودرو رهام به شرکت اورند پیشرو تعلق گرفت.