موسسه آموزشی اورند

سرمایه گذار(خیر نیکوکار): آقای دکتر صمدی

مشاور : مهندسین مشاور نقش مهرآب

تعداد کلاس: دارای 28 کلاس

تعداد طبــقات :4 طبـقه سازه ای

سطح زیربنا: حدودا5000 متر مربـع

تعداد ساختمان : 2 عدد ساختمان مجزا