مجتمع مسکونی

224واحد مسکونی با امکانات کامل

29000مترمربع زیربنای مفید

14 بلوک 16 واحدی

درمانگاه

دندانپزشکی

کتابخانه

سالن ورزشی

سالن بدنسازی

مهدکودک