دوزادهمین نمایشگاه قطعات خودرو از 22 آبان ماه آغاز می شود.این نمایشگاه که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی برپا است امسال نیز میزبان تعداد زیادی از بزرگ ترین قطعه سازان و صادر کنندگان است.شرکت  مادپارت زیر مجموعه گروه رایزکو در سالن 8-9 غرفه 4/61 از 22 تا 25 آبان در انتظار بازدیدکنندگان و مشتریان خواهد بود.